IMG_1808artercevic_grafika_50_50_003

Rođena sam 1951. godine u Bučiću kod Prokuplja.
Akademiju likovnih umetnosti i magistraturu završila sam u klasi profesora Boška Karanovića 1978. godine.

Član sam ULUS-a od 1975. godine.

Na poziv profesora A. Pinkasa iz Pariza, pohađala sam specijalistički kurs iz tehnologije grafike i slikarstva na fakultetu “Ecole nationale superieure des Beax-Artѕ” 1983 godine.

Studijsko putovanje u Parizu je rezultiralo samostalnom izložbom.

Radna biografija se odvija u nekoliko pravaca, kako u umetničkom, tako i na pedagoškom polju. Umetničkim radom obuhvatila sam sve aspekte likovnog istraživanja i interesovanja, od grafike, slikarstva i vajanja do primenjene umetnosti.

Samostalne izložbe grafika, slika i crteža su, suštinski, najduže u centru mog likovnog stvaralaštva i izražavanja.

Pedagoška istraživanja započela sam u Učiteljskoj školi, da bi se za taj pocao potpuno opredelila kao profesor crtanja u Umetničkoj školi u Nišu. Praćenje talentovanih učenika i njihovog razvojnog puta je pokrenulo moj istraživački rad na metodici likovnog otbrazovanja.

Pedagoškim radom i istraživanjem problema u teoriji i praksi iz metodike, nastavljam, eksperimentalno, u osnovnoj školi Milan Rakić u Beogradu.

Svi problemi koje sam uočila u toj istraženoj i proučenoj nastavi, teoretski sam uobličila u udžbeniku "Metodika za studente i nastavnike", koja je u primeni kao skripta.

Eksperimentalno istraživačka analiza nastavnog procesa likovne kulture u Srbiji predstavljena je u knjizi "Kreativnost i talenat učenika u nastavi likovne kulture" objavljena 2003. godine.

Pedagoški rad sam nastavila na Akademiji umetnosti u Prištini 1995. godine u svojstvu predavača Metodike likovnog obrazovnja do 1998. godine, kada i dobijam zvanje docenta.
Na Fakultegu lepih umetnosti, Odsek grafika, 1999, 2000. i 2001. godine radila sam kao saradnik.

Umetnički rad iz oblasti likovnog stvaralaštva predstavila sam sa preko dvadeset I šest samostalnih i trideset osam kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Kao tehnički urednik u listu "Zvezdara" imala sam mogućnost da se iskažem u oblasti primenjene umetnosti I dizajna, radeći na obradi fotografija, prelomu kao i primerene ilustracije i vinjete za list. To iskustvo sam prenosila na formiranje i izdavanje novih časopisa kao što su "”Radnički” u Beogradu i "Brezovica" na Kosovu.

Značajan doprinos dala sam izradi naslovnih strana za knjige, prospekte, na poveljama i u dizajnu diploma koje čine ozbiljan prilog u mojoj biografiji tehničkog urednika.

Kao urednik kulturne rubrike, pratila sam sva umetnička, popularna i izlagačka zbivanja u Beogradu. Uređivala sam i školsku stranu, to je bio poseban u složen kontakt sa školama na Zvezdari - Beograd.

Radila sam nacrte i kolekciju za zimu i leto, od vune i tekstila, Toplički motivi za Narodnu radinost 1980. godine.

O svom radu prilažem: diplome, priznanja, novinske izveštaje o umetničkom I pedagoškom radu, drugu dokumentaciju kao i kataloge sa izložbi.

 

 

redovni profesor mr Ljiljana Erčević
Beograd, Vojvode Sime Popovića 11
tel. 3808-275

francuska-izlozba-1francuska-izlozba-2