art-ercevic-projekti-side

1985
Spomenik "Majstor Đurić",bronza 2,5 m, Sopot

Primenjena umetnost

Izrada povelja i diploma za SO Zvezdara
Izrada diploma za "Metalservis"
Tehničko uređenje listova "Zvezdara", Radnički", "Brezovica"
Ilustracije i vinjete za list "Zvezdara"
Ilustracije za zbirku pesama "Svitac u meni" Danijele Milenković
Izrada naslovne strane za knjigu "Iskušenje kulturne politike" Mr Miljojka Bazića
Idejno rešenje za plakat "Novoprimljeni članovi ULUS-a 77"
Ilustracije za kalendar "Tigar", Pirot, 1998
Izrada nacrta za vunu i tekstil "Toplički motivi" za "Narodnu radinost" u Prokuplju

NAGRADE

 

1978
Nagrada Ć. Andrejević Kun" za najbolju grafiku generacije FLU u Beogradu

 

1980
Otkupna nagrada na Oktobarskim susretima zavičajnih umetnika Prokuplja

PRIZNANjA I DIPLOME

 

1995
Diploma za uspeh na međunarodnom konkursu, Savet dečjeg saveza opštine N. Beograd
1995

Diploma za ostvarene rezultate na smotri za pedagoški rad, organizacija, "Prijatelji dece - dečji savez" opštine N. Beograd
Pohvalnica Sindikata prosvetnih radnika Srbije " Svetosavski cvet" , za uspešnu kolekciju na đačkom likovnom konkursu "Preslikavam fresku - dadinu ikonu"

 

1996
Diploma za ostvarene rezultate na smotri učenika osnovnih škola Novog Beograda
Priznanje “Prijatelji dece” Beograda za pedagoški rad I prvu nagradu “Mali Pjer”.