art-ercevic-grafike-i-crteziart-ercevic-slike-i-crteziart-ercevic-slike-grafike

1978.
Beograd, izložba FLU
Beograd, Grafički kolektiv

 

1980.
Beograd, Hala "Pionir"

 

1982.
Niš, Galerija savremene likovne umetnosti
Kragujevac, Narodni muzej - Mali salon

 

1984.
Kragujevac, Narodni muzej

 

1985.
Pariz, Galerie la Corde

 

1986.
Pariz, Galerija kluba arhitekata Pariza 1994.
Beograd, Galerija kuće Đure Jakšića

 

1995.
Niš, Paviljon u Tvrđavi, mart - april Prokuplje, Narodni muzej, april
Beograd, Galerija kuće Đure Jakšića, maj
Beograd, Galerija "Božidarac", septembar
Beograd, Galerija "Energoprojekt", decembar

 

1996.
Prokuplje, Galerija "Boža Ilić"
Beograd, Galerija kuće Đura Jakšić

 

1997.
Beorrad, Galerija Centralnog kluba VJ Kragujevac, Narodni muzej
Prokuplje, Galerija "Boža Ilić"

 

1998.
Beograd, Galerija Centralnor kluba VJ

 

1999.
Leskovac, Narodni muzej
Prokuplje, Galerija "Boža Ilić"

 

2001.
Beograd, Galerija Centralnog kluba VJ

 

2003.
Kragujevac, Narodni muzej, Moderna galerija